Murad İmanbəyli, Murad R. İmanbəyli, Proqramçı, Kompyuter Elmləri, Java və Oracle Blogu, Proqramlaşdırma blogu, Murad R. Imanbayli, Murad Imanbaylı, Java Azərbaycan dilində blog, Oracle Azərbaycan dilində blog, Proqramlaşdırma Azərbaycan dilində blog

AniMəzənnə yeni web versiya

Animəzənnə proyektinin database mongodb keçirdib və api istifadəyə verdikdən artıq bir müddət keçir və ümumi server statistikasına baxdığımda hər şey normal və stabil işləyir.Hazırda gecə saat 4:13 və mə artıq qərar aldım ki, yeni api ilə tamami ilə client tərəfli Animəzənnə-nin yeni versiyasını hazırlamağa başlayım.