Bu gündən etibarən Yeni kategoriya altında müxtəlif motivasiya hekaləyini paylaşmaq qərına gəldim.Həyat həmişə özümüzdən şübhə etmədən düz irəli getdiyimiz bir yol olmur bəzən qorxuruq bəzən bunu edəcəyimizdən əmin olmuruq.Bu zamanlar mən istifadə etdiyim yollardan biri də uğur qazanların həyat hekayələridir araşdırmaqdır.Bu zaman onların qarşına çıxan çətinliklər və bu çətinliklərə qalıb gəlmək üçün özlərinə olan inamı