Murad İmanbəyli, Murad R. İmanbəyli, Proqramçı, Kompyuter Elmləri, Java və Oracle Blogu, Proqramlaşdırma blogu, Murad R. Imanbayli, Murad Imanbaylı, Java Azərbaycan dilində blog, Oracle Azərbaycan dilində blog, Proqramlaşdırma Azərbaycan dilində blog

Gradle əmrləri

Gradle yükləmək üçün

brew install gradle

Sisteminizdə olan Gradle yenləmək üçün

brew upgrade gradle

Gradle versiyasını öyrənmək üçün

grandle -v

Sistemdəki gradle haqqında info üçün

brew info gradle