Murad İmanbəyli, Murad R. İmanbəyli, Proqramçı, Kompyuter Elmləri, Java və Oracle Blogu, Proqramlaşdırma blogu, Murad R. Imanbayli, Murad Imanbaylı, Java Azərbaycan dilində blog, Oracle Azərbaycan dilində blog, Proqramlaşdırma Azərbaycan dilində blog

HTML Web Storage istifadəsi hissə 2

Bu videoda HTML5 ilə gələn LocalStorage və SessionStorage anlayışlarını kiçik bir nümünə ilə izah ethməyə çalışdım.