Bu videoda HTML5 ilə gələn LocalStorage və SessionStorage anlayışlarını kiçik bir nümünə ilə izah ethməyə çalışdım.