Dəyişənlər Javascript var keywordu vasitsəsi ilə elan olunur və dəyişənin tipi valuesin uyğun olaraq runtime vaxtı müəyyənləşir bu da javascriptin Dynamically typed languages olmasından irəli gəlir. var intVariable=1; var doubleVariable=1.56; var booleanVariable=true; var stringVariable="text"; var objectVariable=new Date(); Bir dəyişəni iki və daha çox elan edə bilərsiz və bu heç bir problem yaratmır var var1=1234; var var1=67; var