Apache Maven nədir  və hansı imkanları var ? Maven Java Proyektlərində aslılığı ardan qaldırmaq və proqraçıların işlərini rahatlaşdırmaq üçün Apache Foundation bizim üçün hazırladığı bir build tooldur.Bes hansı aslılıqları aradan qaldırır ? Proyektinizin istifadə etdiyi xarici kitabxanalar(external Library) və həmin kitabxanların versiyalarından olan aslılığı aradan qaldırır.Siz proyekti başqa bir kompüterə köçürdükdə ve ya Serverə deploy etdikdə