Bildiyiniz kimi maven ilə build etdiyiniz proyektinizdə aslilqlar (dependencies) son jar faylına əlavə olunumur.Məsələn proyektiniz 10 kitabxanadan aslıdırsa son build də ancaq sizin yazdığınız kodların compile olunmuş versiyasını jar fayla əlavə edir.Əlbəttədki bəzi hallarda bizə aslılıqların yüklənib içinə əlavə olunması (embedded) lazım ola bilər.Məsələn proyektinizi bir fayl halında maven qurulmayan amma java olan bir serverdə