Bildiyiniz kimi Oracle Java EE  proyektlərində olan dəstəyini tamami ilə çəkdi və hər bir proyekti də müxtəlif qurumlara payladı.Nümünə olaraq Java EE eclipse verildi və adı dəyişilərək Jakarta EE oldu.Qeyd etmək istərəm ki bu ilk dəfə olaraq burda isftifadə olunmur 1999-cu ildə Apache Java məhsullarını Apache Jakarta adı ilə buraxırdı.Hazırda Eclipse Java EE nə edəcək