Java SE kursunun 22-ci dərs videosu , Dərsdə Address book proqramın hazırlamaq üçün İlkin mərhələ göstərilir.